background
logotype
image1 image2 image3 image4

Byggnadsrelaterad ohälsa

Utbildningsmaterial om byggnadsrelaterad ohälsa

Framtidens hälsovårdsutbildning

Det finns ett stort behov av utbildning om inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa, både inom ramen för grundläggande yrkesutbildningar och som fortbildningskurser för yrkesverksamma. Hälsoproblem som beror på dålig inomhusluft på arbetsplatsen utreds av företagshälsovården. Dock har de som jobbar inom företagshälsovård idag inte tillräcklig kunskap om inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa och saknar ofta beredskap att som sakkunniga delta i utredningar på arbetsplatser. För att förbättra vården bör personalen utbildas om bl.a. riskfaktorer för dålig inomhusmiljö, vanliga hälsobesvär och inverkan på arbetsförmåga och produktivitet, de psykosociala faktorernas betydelse samt ansvarsfrågor och hälsoekonomiska konsekvenser. Vårdpersonalen kan ofta ha svårt att få tid för fortbildning. Därför kunde öppna digitala lärresurser (OER) och kurser på nätet (MOOCs) med fördel användas inom dessa utbildningar och skulle även vara bra hjälpmedel för kunskapsöverföring mellan Sverige och Finland.


Filmer, utbildningsmaterial


Berndt Stenberg, professor i dermatologi och venereologi vid Umeå universitet, informerar om byggnadsrelaterad ohälsa. Inspelningen är gjord i mars 2014.


Steven Nordin, professor i psykologi vid Umeå universitet, informerar om kemisk intolerans. Inspelningen är gjord i mars 2014.


Steven Nordin, professor i psykologi vid Umeå universitet, blir intervjuad av Mattias Lundberg, kring hans forskning om lukt och luktsinnet. Intervjun gjordes under Psykologisk Salong den 2 februari 2012. 

System.String[]System.String[]