background
logotype
image1 image2 image3 image4

Byggnadsteknik

Det finns i dagsläget brister i kunskaperna om fukt- och mögelskador i alla faser i byggprocessen: vid beställning, planering, fukthantering på byggplatser, övervakning, skadeutredning och reparation. Kvaliteten i byggande och planering borde förbättras genom att fokusera på kompetens och göra utbildningen inom byggbranschen effektivare. Man behöver satsa på mera tidsenliga utbildningsmaterial, fortbildning av lärare och se till att material om god byggpraxis bättre når ut till aktörerna inom branschen. Det brådskar med att börja höja kompetensen om renovering. I Finland beräknas det eftersatta fastighetsunderhållet i dagsläget kosta 30-50 miljarder euro, och hälsoproblemen förorsakade av fukt- och mögelskador, kosta 450 miljoner euro per år. Det kommer inte vara någon lätt uppgift att höja kompetensnivån eftersom man uppskattar att ca 100 000 personer årligen arbetar med sanering av hus i Finland. Läs mer om revisionsutskottets bedömning av läget i Finland på riksdagens hemsida.

Lärdomar kan dras av hur andra länder hanterar problem med inomhusmiljön. TEMA kommer, i samarbete med Fukt- och mögeltalko programmet och Finlands Kommunförbund, att sprida kunskap och bästa praxis på svenska i Finland och Sverige. Inom Fukt- och mögeltalko har man bl.a. utarbetat en interaktiv hemsida och ett antal videon med anvisningar för hur man undviker fuktskador. TEMA har översatt sidan och filmerna till svenska. 

Essay writing does not want to be challenging. Should you be composing an academic essay. This really isn't to say this's the first sentence of the essay.

Before getting started, there are a couple issues you must be conscious of around writing an article. While I can not guarantee that you may make an unbelievable level, the following propositions may assist you to guarantee that you only do all you perhaps are able to to make your composition incredible. A fast check in the completion of composing your essay may ensure that you simply've utilized the appropriate tight through the article.

One should comprehend the 3 conventional parts of the essay. When you gather enough materials to start you should organize your essay. A primary - class outline is maybe the most important measure in composing an excellent essay. This will definitely make the essential bones and precis of your own article written by custom essay services.

Genom att arrangera konferenser, seminarier och kurser kommer vi att sprida nya forskningsrön och bästa praxis på bred front till praktiker, både inom byggnads- och hälsovårdsbranschen. Under konferensen ”Inomhusluftverkstaden 4” filmades alla föreläsningar och textades till svenska och finska. Dessa utbildningsfilmer finns tillgängliga på vår hemsida under Inomhusluftverkstaden, KOMIN, och Youtube. 

Inom projektet utförs även ett antal jämförelser och utbyten av bästa praxis mellan Finland och Sverige, bl.a. jämförs kommunernas hantering av fuktskadade byggnader, skadeutredning av golvkonstruktioner, utredning av mikrobskador, fuktsäkert byggande och kompetenskrav för skadeutredare. Projektet undersöker även kunskapen om och riskerna med krypgrunder genom en enkätförfrågan i Österbotten till småhusägare och genom insamling av mätdata från en krypgrund med fuktproblem. Läs mera om resultaten av jämförelserna och undersökningarna på vår hemsida under Publikationer.

 

System.String[]

System.String[]