background
logotype
image1 image2 image3 image4

Fuktsäkert byggande

Kompetensutveckling inom byggbranschen

De många olika benämningarna på aktörer i byggbranschen har förorsakat problem för beställarna vid valet av kompetenta utredare vid inomhusmiljöproblem. Även för utbildare och studerande har överlappningarna i utbildningssystemen och avsaknaden av behörighetsgränser förorsakat problem. För att svara mot kompetensbehovet på fältet har man hittills fått förlita sig på frivilliga, avgiftsbelagda fortbildningar. Detta system har dock inte klarat av att tillgodose behovet.

I Finland har man inom åtgärdsprogrammet ”Fukt- och mögeltalko” haft en arbetsgrupp som tagit fram en plan för hur man borde utveckla utbildningen och kompetensen för de som jobbar med utredning och sanering av fukt- och mögelskadade byggnader. De flesta yrkeshögskolor med byggutbildning, har någon form av undervisning om inomhusmiljö och renovering, även om antalet närundervisningstimmar varierar stort. Några skolor har redan idag tillräckligt omfattande utbildning, för att motsvara några av de nya förslagen på kompetenskrav för vissa yrkesbenämningar. Yrkeshögskolan Novia

ansvarar för den svenskspråkiga utbildningen av byggnadsingenjörer och byggmästare och har inom TEMA-projektet påbörjat utvecklingen av svenskspråkigt utbildningsmaterial och -strategier.

The very goal of composing this sort of essay may be to inquire and investigate. To compose an excellent essay or a brief post, you must coordinate your thoughts, program the arrangement of the writeup, and from then on communicate your ideas utilizing the appropriate phrases. Allow your firsthand experience be placed into words, when you're creating a reflective essay at Essaysape Website. Pupils, who may effectively write a suitable argumentative composition, reveal they're not only good authors, but additionally good critical thinkers.

As is clear, obtaining a thorough vocabulary is the secret to great detailed creating. In this post you are going to be learning the means to compose an incredible narrative composition. There must be an appropriate thesis which has to be undertaken for a creating a customized composition. To write an excellent custom article, first decide on the right topic.

Läs hela publikationen

 

Utbildningsmaterial  Genom att klicka på de olika bilderna nedan länkas du vidare till bra nätbaserat utbildningsmaterial om fuktsäkring och risker i byggprocessen samt förebyggande av fuktskador.  

PallocamiA PallofuktA PallodelarA
PallohusA PallohometA PallomaterialA
PallogrundA PallorivaA PalloamnenA
 

This release by diversifies your festive evening and the following days on the way to the New Year.

System.String[]System.String[]