background
logotype
image1 image2 image3 image4

Byggnadsteknik

Vetenskapliga artiklar

Westö, Johan, Blomqvist Kristian (2013). Ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilan ratkaisujen todentaminen. Rakennusfysiikka 2013

Westö, Johan, Blomqvist Kristian (2013). Intelligent Control of Relative Humidity in an Outdoor-air Ventilated Crawl space. Proceedings of The Second International Conference on Building Energy and Environment (COBEE2012). ISBN: 978-0-9816881-9-0; 0-9816881-9-5

Populärvetenskapliga artiklar

Glader, Annika, Nordin, Steven (2013). Krafttag för bättre inomhusmiljö. Vasabladet.

Östman, Leif (2013). Energieffektivitet – vart är vi på väg?. Byggnadskalendern 2013

Östman, Leif (2013). Vägkarta till energieffektivitiet. Vasabladet.


Rapporter

Bjurs, Christoffer (2013). Fuktsäkert byggande med checklista. Projektrapport.

Dahlbäck, Yvonne (2013). Fuktsäkert byggande av elementhus -checklista för småhus i trä. Projektrapport.

Ekström, Jessica (2014). Skadeutredningar av offentliga byggnader. Novias publiationsserie R, Rapporter, 9/2014

Glader, Annika, Östman, Leif, Olofsson, Thomas (2014). Fuktskadade byggnader -Kompetensutveckling inom byggbranschen. Novias publikationsserie R, Rapporter  1/2015

Lindström, Kristina (2012). Kartläggning av utbildningar i Sverige inom området Inomhusmiljö. Projektrapport.

Snickars, Maria, Ekström, Jessica (2012). Kartläggning av utbildningar i Finland  inom området Inomhusmiljö. Projektrapport.

Sunabacka, Karolina, Glader Annika (2014). Skadeutredning av betonggolv  - Bästa praxismetoder i Finland och Sverige.  Novias publikationsserie R, Rapporter , 11/2014 

Westö, Johan (2014) Uteluftsventilerad krypgrund, teori och praktik. Novias publikationsserie R, Rapporter, 1/2014

Westö, Johan (2014). Uteluftsventilerade krypgrunder i Österbotten -Resultat från en enkätundersökning. Novias publikationsserie R, Rapporter, 2/2014

Östman, Leif (2014). Branschstandard ByggaF tillämpat för Finland -En metod för fuktsäker byggprocess. Projektrapport.

Utbildningsmaterial

Andersson, Allan (2013) Svensk översättning av FRAME - rapporten "Planering och utförande av konstruktioner och detaljer för lågenergi- och passivhus"

Ekström, Jessica, Sunabacka Karolina (2013). Svensk översättning av "Anvisningar för hur man undersöker fuktskador". Fukt- och mögeltalko. 

Ekström, Jessica (2013). Svensk översättning av "KAS- Blankett". Fukt- och mögeltalko.

Glader, Annika, Ekström, Jessica (2014). Svensk översättning av 10 utbildningsfilmer om fastighetsunderhåll. Fukt- och mögeltalko.

Leskinen, Johannes, Glader, Annika (2013). Svenska översättning av "Att identifiera och undersöka en riskkonstruktion". KOMIN.

Lundberg, Minna (2013). Inomhusmiljö - Kurshandbok för lärare. Novias publikationsserie L, Läromedel, 3/2014

SWESIAQ arbetsgrupp/Annika Glader för TEMA (2013). SWESIAQs råd för utredning av mikrobiell påväxt i byggnader. SWESIAQ.

Westö, Johan (2014). Intelligent systems. Novias publikationsserie L, Läromedel 2/2014

Ångerman, Johan, Glader, Annika (2012). Inomhusluftverkstaden 4. Utbildningsfilmer.

Ångerman, Johan, Andersson, Mikael (2012). Riva eller renovera. Utbildningsfilm.

Ångerman, Johan, Anderssén Mikael, Dahlbäck Yvonne (2014). Fuktsäkring av byggnader  - En fallstudie

 

System.String[]System.String[]