background
logotype
image1 image2 image3 image4

Krypgrunder

Utomhusluftventilerade krypgrunder

 

Uteluftsventilerade krypgrunder i Österbotten Uteluftsventilerade krypgrunder är kända för att kunna drabbas av problem med hög relativ luftfuktighet inne i kryputrymmet. Förhållandena som uppstår kan då vara gynnsamma för biologisk påväxt. Detta kan i sin tur kan ha en negativ inverkan på både konstruktionens hållfasthet och inomhusluftens kvalitet. Problem uppstår dels på grund av att krypgrunden förblir för kall sommartid och dels på grund av en hög fuktbelastning från underliggande mark. I rapporten "Uteluftsventilerade krypgrunder i Österbotten" presenteras resultaten från en enkätundersökning där målet varit att 1) se på varför krypgrunder används, 2) hur de konstrueras,
3) ägarens kunskap om krypgrunden och 4) om fuktproblem förekommit. Av totalt 110 utskickade enkäter besvarades 33. Resultaten antyder att konstruktionssätten varierar kraftigt, att husägarna överlag är måna om att inspektera sin krypgrund och att problem förekommer även i nyare konstruktioner. Nedan illustreras ett urval av resultatet från enkäten. Rapporten är ämnad som informationsmaterial för såväl husägare som husleverantörer.
 


Informationsspridning
Den 1 - 4 augusti 2012 anordnades den andra konferensen för Building Energy and Enviroment (COBEE2012) i Boulder, Colorado. Konferensen är tänkt som en plattform för ingenjörer, arkitekter och beslutsfattare och möjliggör ypperliga möjligheter att diskutera byggnadsrelaterade energifrågor. Från yrkeshögskolan Novias sida presenterades en regulatormodell för att minimera RF i en uteluftsventilerad krypgrund. Medverkande under konferensen för detta ändamål var två av författarna, Kristian Blomqvist och Johan Westö. 

 

Tamperen tekninen yliopisto och Suomen rakennusinsinöörien liitto ordnade byggnadsfysikseminariet i Tammerfors 22 - 24 oktober 2013. Under seminariet presenteras de senaste undersökningsresultaten från olika projekt runtom i Finland. Johan Westö deltog och presenterade material från de krypgrundsöndersökningar som blivit gjorda inom TEMA genom artikeln "Verifikation av åtgärder i en uteluftsventilerad krypgrund".

 


Läs mera om vår forskning om krypgrunder

 

 

 

System.String[]System.String[]