background
logotype
image1 image2 image3 image4

Kurser

I närmare 25 % av de offentliga byggnaderna finns fukt- och mögelskador. Problem finns i alla typer av fastigheter såsom i skolor, social- och hälsovårdsbyggnader, daghem och ämbetshus.
Finlands kommunförbund medverkar i ett projekt tillsammans med yrkeshögskolan Novia och Umeå universitet. Projektet har som målsättning att öka kunskapen hur man hanterar och förebygger problem med dålig inomhusmiljö. Detta sker genom att fortbilda berörda yrkesgrupper via olika kurstillfällen.

» Den 3 oktober 2012 hölls kursen "Hälsa och inomhusmiljö" i Vasa. Man tog bl.a. upp byggnadsrelaterad ohälsa samt fukt- och mögelproblem vid underhåll av byggnader. Målgruppen var anställda inom hälso- och cialis generique sjukvården, tekniska sektorn, fastighetsförvaltningen, bildningssektorn samt arbetarskydd och personalförvaltning. Läs inbjudan och program

Presentationer:
Nyback Maj-Helen, Hur utreds hälsoproblem som antas bero på inomhusluften? pdf
Stenberg Berndt, Utredning av individen. pdf
Nyback Maj-Helen, Hur kan vi vårda när vi inte kan bota. pdf
Anderssén Mikael, Hur förebygga fukt- och mögelskador i underhållet av fastigheter och vad bör beaktas vid planering? pdf

 

» Kursen "Byggnader och inomhusmiljö" hölls i maj 2013 i Vasa, Raseborg och Mariehamn. Under utbildningsdagarna behandlades bl.a. föreskrifter och bestämmelser for energieffektivering, kommunernas fallgropar vid utredning av fuktskador, hur förhindra uppkomsten av fuktskador samt renoveringsåtgärder och riskkonstruktioner. Kursen riktades främst till teknisk personal som ansvarar för och handhar underhåll av fastigheter såsom fastighetsskötare, servicepersonal och byggmästare samt övriga av ämnet intresserade. Läs inbjudan och program

Presentationer:
Östman Leif, Energieffektivering -föreskrifter och tänkbara följder. pdf
Anderssén Mikael, Riskkonstruktioner och renoveringsåtgärder. pdf
Ekström Jessica, Hur kommunerna utreder sina fastigheter. pdf
Anderssén Mikael, Hur förebygga fukt- och mögelskador i underhållet av fastigheter och vad bör beaktas vid planering? pdf
Andersson Allan, Hur förhindra uppkomsten av fuktskador i framtid byggande? pdf

 

» Den 5 februari 2014 hölls kursen "Hälsa och inomhusmiljö - ett problem med hälso-, miljö- och ekonomiska konsekvenser" i Vasa. Under kursen tog man bl.a. upp frågor om hur problem utreds kring hälsobesvär i byggnader, samt vad man vet om orsaker till hälsobesvär i inomhusmiljön. Målgruppen var huvudsakligen fastighetsansvariga och personal inom tekniska sektorn, företagshälsovården, arbetarskyddet och hälsovården. Läs inbjudan och program.

Presentationer:
Nordin Steven, Förekomsten av "sjukahus-syndromet" (SBS) och multiple känslighet (MCS). pdf
Nordin Steven, Att leva med SBS och MCS. pdf
Nordn Steven, Möjliga orsaker till hälsobesvär i inomhusmiljön. pdf

 

 

System.String[]System.String[]