background
logotype
image1 image2 image3 image4

Bästa praxis

Utbildningsmaterial om byggnadsrelaterad ohälsaTEMA projektets mål är att samordna resurser, utbyta erfarenheter och bästa praxis samt att söka nya lösningar på problemen med fuktskadade byggnader och byggnadsrelaterad ohälsa. I samarbete med det riksomfattande åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalkot i Finland, har vi översatt flera av deras utbildnings- och informationmaterial till svenska.

KAS-blankettens syfte är att underlätta utvärdering och uppföljning vid renovering. En renovering är ofta en komplicerad process där representanter från många olika sektorer deltar. I KAS-blanketten sammanställs information om projektet på ett lättförståeligt sätt för alla som deltar.
Att identifiera och undersöka en riskkonstruktion är ett utbildningsmaterial där man kan lära sig mer om olika riskkonstruktioner. Materialet är inte en anvisning för hur man bör utföra en besiktning utan ett hjälpmedel för lärare vid undervisning om hur man upptäcker och identifierar riskkonstruktioner. Användarna ansvarar själva viagra online usa för att materialet tillämpas rätt.
Från källare till vind är en videoserie på tio videon som ger praktiska tips till egnahemshusägare om hur man bör sköta sitt hus för att undvika fukt- och mögelskador.

 

Fukt- och mögeltalkots interaktiva hemsida ger anvisningar för hur man undviker fuktskador för egnahemshusägare. Här kan man läsa om var man kan hitta fukt- och mögelskador och hur de kan undvikas genom regelbundet underhåll

 

System.String[]System.String[]