background
logotype
image1 image2 image3 image4

Slutseminarium

Slutseminarium för projekt TEMA genomfördes tillsammans med KOMIN och acheter du cialis en ligne Miljösamverkan Västerbotten den 11 februari 2014 i Umeå. Seminariet direktsändes via Region Västerbotten och mer än 350 personer deltog via länk och ett 60-tal på plats i Umeå.

Att det finns ett behov av kunskap inom området inomhusmiljö och hälsa är det således ingen tvekan om och inom projektet TEMA har man bland annat försökt kartlägga detta behov. Se presentationer och webbsändningen här nedan.


Webbsändning Programpunkt 1-7 och Programpunkt 8-10 
Presentationer i pdf format se länkar nedan

Programpunkter

Välkommen

2 Miljöhälsorapport 2014 - barn i Norrland

3

Inledning TEMA
4
Kunskapsläget beträffande byggnadsrealterad ohälsa bland aktörer inom  sjukvård och hälsoskydd, Ingrid Liljelind och Maj-Helen Nyback.
5
Ospecifika byggnadsrelaterade symtom, SBS, och relaterade miljökänsligheter i Västerbotten och Österbottenm, Steven Nordin.
6
Metaboliter i humant blod som ett objektivt mått på ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa? Anna-Sara Claeson och Kåre Eriksson

Functional symptoms and indoor air - intervention trial to recover workability,Markku Sainio & Sanna Selinheimo.

8

Kompetensutveckling om fuktskadade byggnader och inomhusmiljö. Annika Glader.


Kommunernas hantering av fuktskadade byggnader, Jessica Ekström.

10

Utredningsmodeller för fuktskadad betong, Annika Glader
11 Hur tillförlitliga är analyserna av VOC:ar, Bo Glas

 

Glader, Annika (2013), TEMA. Sisäilmauutiset 1/2014 s.13-14.  Översatt till finska av FISIAQ.

System.String[]System.String[]